Czy należy opłacać składki zdrowotne od wynagrodzenia prokurenta i członka zarządu będącego cudzoziemcem? - OpenLEX

Czy należy opłacać składki zdrowotne od wynagrodzenia prokurenta i członka zarządu będącego cudzoziemcem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prokurent otrzymujący wynagrodzenie na podstawie uchwały w spółce z o.o.powinien mieć naliczaną składkę zdrowotną w wysokości 9%?

Czy składka zdrowotna powinna wynosić 0 zł skoro na rachunku nie będzie naliczony podatek?

Czy analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku prokurenta w spółce z o.o. komandytowej?

Czy prokurent w obu spółkach powinien być zgłoszony z kodem 22 50 0 0?

Czy prezes zarządu pobierający wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie uchwały w spółce z o.o., będący nierezydentem podatkowym, bez A1 powinien mieć naliczaną składkę zdrowotną w wysokości 9%, a czy składka zdrowotna powinna wynosić 0 zł skoro podatek nie jest naliczany na rachunku, zgłoszenie z kodem 22 50 00?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX