Czy należy odprowadzić do ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta w wieku 83 lata, nie pobiera emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego, nie ma orzeczonej niepełnosprawności, pobiera z GOPS zasiłek pielęgnacyjny z tytułu wieku. W związku z opieką nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym mężem ubiega się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Ponadto GOPS w chwili obecnej ustala, czy osoba została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy w opisanej sytuacji za Panią należy odprowadzić do ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Jeżeli Pani posiada status członka rodziny osoby ubezpieczonej, tj. męża (mąż pobiera emeryturę), to czy należy odprowadzać za Panią składkę na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Jeżeli Pani nie będzie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, czy GOPS powinien zgłosić i odprowadzić składkę zdrowotna, czy powinien odmówić opłacania składki i poinformować osobę o możliwości ubezpieczenia "przy mężu"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX