Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji. Nie wspomniał o decyzji środowiskowej wydanej przez wójta przed otrzymaniem koncesji, gdzie określono wyraźnie inny od wnioskowanego kierunek. Gmina na etapie opiniowania wydała negatywną opinię w sprawie wnioskowanego kierunku przytaczając zapisy decyzji środowiskowej.

Czy w takiej sytuacji należy odmówić wydania decyzji zgodnej z wnioskiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?