Czy należy odmówić wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego z uwagi na już dokonane przez sąd rozstrzygnięcie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2019 r. na wniosek właścicieli nieruchomości (Kowalskich) sąd wydał postanowienie o nabyciu przez nich w drodze zasiedzenia części działki sąsiada (Nowaka). Dokonano podziału sądowego działki i przyznano w drodze zasiedzenia wydzielony grunt zgodnie z wnioskiem. Poprzedni właściciel (Nowak) wniósł apelację, ale została ona przez sąd okręgowy oddalona. W dniu dzisiejszym poprzedni właściciel (Nowak) złożył wniosek o rozgraniczenie nieruchomości, pisząc, że nie zgadza się z ustaloną przez biegłego geodetę i ustaloną sądownie granicę.

Czy istnieją przesłanki do wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego zgodnie z wnioskiem czy należy odmówić z uwagi na już dokonane przez sąd rozstrzygnięcie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX