Czy należy naliczyć opłatę planistyczną w przypadku zamiany gruntów między gminą a osobą fizyczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy naliczyć opłatę planistyczną w przypadku zamiany gruntów?

Gmina zamieniła się z osobą fizyczną na działki. Działka osoby fizycznej i gminy przed uchwaleniem planu były gruntami rolnymi. Po uchwaleniu planu miejscowego tereny zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Czy w takim przypadku należy naliczyć osobie fizycznej opłatę planistyczną? Czy gmina sama sobie nalicza opłatę planistyczną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX