Czy należy naliczyć kary umowne w związku ze zwłoką w realizacji umowy na wykonanie UPUL, czy można odstąpić od naliczenia kary, jeżeli wykonawca wywiązał się z umowy z opóźnieniem, a starosta nie poniósł szkód?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy naliczyć kary umowne w związku ze zwłoką w realizacji umowy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, czy można odstąpić od naliczenia kary, jeżeli wykonawca wywiązał się z umowy z opóźnieniem, a starosta nie poniósł szkód?

Czy można podpisać ugodę z wykonawcą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX