Czy należy naliczać zwiększony odpis na ZFŚS dla pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szalak Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy naliczać zwiększony odpis na ZFŚS dla pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze, w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, jeżeli odpis jest dokonywany w porozumieniu ze związkami zawodowymi w wysokości 500 zł na jednego zatrudnionego pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX