Czy należy naliczać podatek od nieruchomości, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania, a w ewidencji występują jako środki trwałe w budowie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. W grudniu została zakupiona ziemia, na której miał powstać zakład produkcyjny. Za ten rok spółka nie złożyła deklaracji na podatek od nieruchomości.

W styczniu roku następnego. spółka złożyła deklarację obliczając podatek na podstawie ilości hektarów zgodnie z aktem notarialnym razy stawka jaka obowiązywała zgodnie z rozporządzeniem na dany rok.

Następnie spółka rozpoczęła budowę zakładu (jest to budynek w którym mieści się hala produkcyjna oraz biura administracyjne), który częściowo został oddany do użytkowania we wrześniu.

Czy jeśli budynek został częściowo oddany we wrześniu do użytku to na podatniku ciąży obowiązek skorygowania deklaracji za ten rok i opłacenia podatku od przyjętego częściowo budynku do użytkowania na podstawie powierzchni użytkowej?

Czy podatnik powinien naliczyć podatek od nieruchomości od pozostałej części nie przyjętego budynku?

Jeśli droga dojazdowa oraz tereny zielone, zostały oddane do użytkowania we wrześniu to w deklaracji dokonać korekty i naliczyć podatek od nieruchomości w kwocie 2% od wartości początkowej środka trwałego?

Czy należy naliczać podatek od nieruchomości, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania, a w ewidencji występują jako środki trwałe w budowie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access