Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek otrzymał od organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, który zamieszkuje na terenie naszej gminy.

W dniu 5.11.2018 r. zostało skierowane do dłużnika wezwanie na wywiad (obecnie brak jeszcze potwierdzenia odbioru korespondencji przez dłużnika). Następnie w dniu 8.11.2018 r. do tutejszego Ośrodka wpłynęło kolejne pismo informujące, że wierzycielowi zostały uchylone świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dnia 1.11.2018 r.

Czy organ powinien dalej prowadzić postępowanie w sprawie dłużnika alimentacyjnego, czy też należy je zakończyć, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?