Czy należy na nowo wystawić tytuł wykonawczy z powodu ogłoszenia upadłości przez osobę zobowiązaną do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 14.07.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał decyzję zobowiązującą do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za okres od 01.03.2016 r. do 30.04.2016 r. Pani X nie dokonała spłaty. Następnie 06.06.2017 r. został wystawiony tytuł wykonawczy i przekazany do Urzędu Skarbowego.

W dniu 22.12.2023 r. wpłynęło do Ośrodka postanowienie z Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, w związku z ogłoszeniem upadłości przez Panią X. Pani X, która nienależnie pobrała świadczenia nie pobiera świadczeń wychowawczych ani innych świadczeń rodzinnych i w związku z tym, nie ma możliwości potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń.

Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Czy należy na nowo wystawić tytuł wykonawczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX