Czy należy księgować notę obciążeniową, z którą się nie zgadzamy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymaliśmy notę obciążeniową, w której stwierdziliśmy błędne naliczenia obciążenia (obciążono nas kosztami za 2009 r.).

Czy należy księgować notę obciążeniową, z którą się nie zgadzamy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access