Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majer Roman
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na stanowisku pracy występują czynniki chemiczne. Nie ma przekroczeń norm dopuszczalnych.

Czy pracodawca musi wydawać środki ochrony indywidualnej i nadzorować czy pracownicy używają tych środków?

Przy zgrzewarce termicznej zgrzewającej elementy z tworzywa sztucznego pod wpływem temperatury wydobywają się czynniki chemiczne (m.in. tlenki azotu, ditlenek azotu, kwas octowy, formaldehyd, akrylaldehyd - krotność poniżej 0,1) oraz sadza techniczna krotność poniżej 0,1. Jedynie krotność kwasu mrówkowego wynosi powyżej 0,5 - nie przekracza norm dopuszczalnych.

Czy należy dobierać przy takich wartościach środki ochrony indywidualnej - maski?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?