Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel wystosował do dyrektora szkoły podanie z prośbą o naliczenie dodatku stażowego za okres pracy w gospodarstwie rolnym od 04.08.1998 r. do 06.03.2005 r. prowadzonym przez matkę nauczyciela w drodze dzierżawy. W tym czasie nie podejmował innej pracy zarobkowej, pobierał naukę w szkole licealnej w systemie dziennym i studiował w systemie zaocznym. Przedłożył dyrektorowi oświadczenie potwierdzające powyższy fakt i umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego dzierżawionego przez matkę nauczyciela. Czy w powyższych okolicznościach należy naliczyć dodatek stażowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?