Czy należy dokonać wyceny bilansowej rozrachunków w walucie obcej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa w tracie 2023 roku zostanie zlikwidowana, od 1.01.2023 r. zaniechała prowadzenie podstawowej działalności. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok w związku z powyższym powinno zostać sporządzone przy założeniu braku kontynuowania działalności a wycena dokonana według art. 29 ustawy o rachunkowości. Na dzień 31.12.2022 r. dokonano odpisu aktualizującego należności.

Jak ten odpis powinien być księgowany?

Czy na kapitał z aktualizacji wyceny czy w koszty operacyjne?

Czy powinniśmy dokonać wyceny bilansowej rozrachunków w walucie obcej?

Jeżeli tak, to jak powinno wyglądać to księgowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX