Czy należność po upływie okresu gwarancji w wysokości 20% wartości umownej ująć w bilansie jako przychody przyszłych okresów? - OpenLEX

Czy należność po upływie okresu gwarancji w wysokości 20% wartości umownej ująć w bilansie jako przychody przyszłych okresów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należność po upływie okresu gwarancji w wysokości 20% wartości umownej ująć w bilansie jako przychody przyszłych okresów?

Z umowy na wykonanie usługi wynika, że po zakończeniu okresu gwarancyjnego, 24 miesiące od daty podpisania protokółu końcowego, w 2012 r. zostanie wystawiona faktura na 20% kwoty umownej. Kwota netto 8752 zł VAT. Usługa została skończona w lutym 2010 r. i odebrana.

Czy teraz powinniśmy tą należność wykazać w bilansie za 2010 r.? Jeśli tak, to w jakich kwotach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX