Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X został skierowana do DPS, jej syn zakwalifikował się do ponoszenia odpłatności. OPS wydał synowi decyzję o ponoszeniu odpłatności. Przez okres 6 miesięcy syn nie wnosił odpłatności, do której został zobowiązany. OPS wysłał ww. wezwanie do zapłaty na kwotę 5000 zł, która stanowiła zaległość z 6 miesięcy. Klient nadal nie uiszczał odpłatności. OPS wysłał kolejne wezwanie do zapłaty. Następnie wysłano upomnienie z kwotą zaległości wraz z odsetkami. W związku z tym, że syn nie ponosił nadal odpłatności OPS wystąpił do Urzędu Skarbowego z egzekucją w stosunku do syna.

Czy w powyższym postępowaniu, należało wydać decyzję o należności (której OPS nie wydał) i dopiero po wydaniu tej decyzji wysłać do syna wezwanie do zapłaty i w sytuacji dalszego niepłacenia wystąpić do Urzędu Skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?