Czy należało ustanowić zabezpieczenie roszczeń dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych przywiezionych z innej oczyszczalni poprzez wykorzystanie ich jako zaczyn przy rozruchu zakładowej oczyszczalni ścieków w cukrowni. Komunalne osady nie będą magazynowane, tylko bezpośrednio po przywiezieniu zadawane do instalacji oczyszczalni ścieków w cukrowni. Starosta nie ustanowił zabezpieczenia roszczeń, ponieważ nie ma magazynowania i nie można było obliczyć stawki zabezpieczenia. Dodatkowo te odpady są niepalne bo uwodnione.

Czy należało ustanowić zabezpieczenie roszczeń?

Jeżeli tak, to w jaki sposób wzruszyć decyzję i ustanowić zabezpieczenie roszczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX