Czy nakłady na sporządzenie studium wykonalności oraz modelu architektury tworzonego systemu powinny zwiększyć wartości początkową środka trwałego i podlegać amortyzacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową. W miesiącu marcu została podjęta decyzja o rozpoczęciu inwestycji jednorocznej. Jednym z wydatków w miesiącu lipcu było sporządzenie studium wykonalności oraz modelu architektury tworzonego systemu.

Czy wydatki te zostały prawidłowo zakwalifikowane do wydatków majątkowych?

Czy nakłady te powinny zwiększyć wartości początkową środka trwałego i podlegać amortyzacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX