Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik ponosi koszty generalnego remontu zdewastowanej najmowanej nieruchomości. Dawniej nieruchomość wykorzystywana była do celów działalności gospodarczej przez innego podatnika. Obecnie podatnik dokonujący nakładów na obcy środek trwały nie posiada jednak żadnej dokumentacji budowlanej związanej z przeznaczeniem budynku. Najmowaną nieruchomość zamierza wykorzystywać do działalności gospodarczej.

Czy nakłady na tą nieruchomość mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych od inwestycji w obcym środku trwałym w przypadku w przypadku braku ewentualnie wymaganej dokumentacji budowlanej dotyczącej odbioru budynku po dokonaniu nakładów?

Czy dla inwestycji w obcym środku trwałym znajduje zastosowanie przepis mówiący o tym, że środki trwałe mogą być amortyzowane jedynie w sytuacji kompletności i zdatności do używania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?