Czy nakaz doprowadzenia do stanu poprzedniego wymaga prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? - OpenLEX

Czy nakaz doprowadzenia do stanu poprzedniego wymaga prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nakaz doprowadzenia do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 51 ust. 7 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud.) wymaga prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Współwłaściciel nieruchomości wstawił w połaci dachowej budynku jednorodzinnego dwa okna dachowe bez wymaganego prawem zgłoszenia. W postępowaniu naprawczym drugi współwłaściciel nie udzielił inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W tej sytuacji mimo prawidłowo (pod względem technicznym) wykonanych robót organ nadzoru budowlanego nakazał przywrócenie do stanu poprzedniego, czyli likwidację okien.

Czy w takiej sytuacji prawo dysponowania nieruchomością organ powinien badać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX