Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inspekcja Ochrony Środowiska w wyniku kontroli stwierdziła naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego, o czym powiadomiła właściwy organ ochrony środowiska na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20.07.1991r. o Inspekcji ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 995).

W związku z powyższym, mając na uwadze zapisy art. 195 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś. jak proceduralnie przeprowadzić postępowanie?

Czy najpierw wszcząć postępowanie ws. cofnięcia pozwolenia bez odszkodowania i w ramach tego postępowania wezwać do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie (art. 195 ust. 2 p.o.ś.), a następnie po usunięciu naruszeń przez prowadzącego instalację umorzyć postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?