Czy najemca niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego od JST, powinien opłacić podatek od nieruchomości za garaż, który został wprowadzony aneksem do umowy najmu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Najemcy niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego w styczniu 2022 r., właściciel (JST) aneksem do umowy wprowadził lokal użytkowy (garaż).

Jak należny potraktować zapis ,,Niniejszym aneksem, wprowadza się garaż do umowy najmu"? Czy najemca powinien od wspomnianego garażu zapłacić podatek od nieruchomości, czy obowiązek od garażu przechodzi na właściciela Gminę? Czy wspomniany garaż należy potraktować jako część lokalu mieszkalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX