Czy nagrody wypłacane uczniom podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Bank ogłosił konkurs dla uczniów oszczędzających w SKO, którego zasady określono w regulaminie konkursu. Czytamy w nim:

CELE I ZAKRES KONKURSU 1. Celem konkursu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży, popularyzacja oszczędzania oraz szerzenie wiedzy o działalności Banku (). Ponadto tworzenie i pogłębianie więzi uczniów z Bankiem oraz budowanie jego pozytywnego wizerunku. 2. Przedmiotem Konkursu jest gra internetowa pod adresem www() o nazwie "Łowcy skarbów SKO – kosmiczna edycja" na temat funkcji i podstawowych mechanizmów rynkowych. Gra polega na kupowaniu i sprzedawaniu wirtualnych towarów na wirtualnym rynku. Cena towarów zmienia się co turę, co pozwala na zarabianie lub stratę wirtualnych pieniędzy. W każdej turze nastąpi określone zdarzenie losowe, które będzie decydowało o kształtowaniu się poziomu cen wirtualnych towarów. 3. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych oszczędzających w SKO pod patronatem Organizatora. 4. W grze występują 2 poziomy graczy: starsza i młodsza grupa wiekowa. Nagrodami w konkursie Nagrody zostaną przydzielone w dwóch kategoriach: 2.1. Dla szkoły – wybór laureata będzie uzależniony od średniego zaangażowania uczniów/graczy za cały okres trwania konkursu: a. pierwszego stopnia - przelew na rachunek oszczędnościowy SKO Uczniów - w wysokości 700 zł, b. drugiego stopnia - przelew na rachunek oszczędnościowy SKO Uczniów w wysokości 500 zł, c. trzeciego stopnia – przelew na rachunek oszczędnościowy SKO Uczniów w wysokości 300 zł. 2.2. Dla uczniów – wybór laureata będzie dokonywany na podstawie indywidualnych wyników uzyskanych w grze.

Nagrody będą przyznawane po zakończeniu każdej tury, od momentu rozpoczęcia konkursu, dla 2 najlepszych uczniów/graczy w starszej grupie wiekowej oraz 3 najlepszych uczniów/graczy w młodszej grupie wiekowej. Jeden uczeń może otrzymać nagrodę dwa razy w ciągu całego okresu konkursu.

Czy opodatkować nagrody dla szkół?

Czy dla uczniów mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access