Czy nagrodę pracownika odchodzącego na emeryturę należy uwzględnić w postawie odprawy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik odchodzi na emeryturę w dniu 31 października 2008 r. Do dnia 31 grudnia 2007 r. otrzymywał co miesiąc nagrodę w stałej wysokości 3000 zł.

Czy taką nagrodę (w jakiej wysokości) należy ująć w podstawie wyliczenia odprawy emerytalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX