Czy nagroda jubileuszowa przyznawana pracownikowi po 5 latach od rozpoczęcia współpracy podlega zwolnieniu ze składek ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nagroda jubileuszowa przyznawana pracownikowi po 5 latach od rozpoczęcia współpracy (przy czym do 5 lat wliczamy zarówno okres pracy na podstawie umowy o pracę, jak i wcześniejszą współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej) podlega zwolnieniu ze składek ZUS?

Aktualnie wypłacamy nagrodę jubileuszową co 5 lat, jednak do stażu liczymy tylko okres współpracy na podstawie umowy o pracę. Chcemy jednak zmienić zasadę i zacząć do stażu wliczać również okres współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Nadal jednak nagroda będzie wypłacana nie częściej niż co 5 lat. Mamy wątpliwości czy po zmianie zasady nagroda podlega zwolnieniu z ZUS.

Czy zasada może być uregulowana następującym zapisem: "Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi po każdych 5 latach współpracy, przy czym do okresu współpracy wlicza się współpracę po podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych"?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access