Czy nagroda jubileuszowa powinna zostać wypłacona pracownikowi w dniu, w którym pracownik nabył prawo do tego świadczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik - emeryt, który 30.06.2020 r. rozwiązał umowę w związku z przejściem na emeryturę jest obecnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony nieprzerwanie od dnia 01.02.2021 r. Umowa o pracę wygasa 31.08.2024 r. Na dzień 31.08.2024 r. jego staż pracy będzie wynosił 39 lat 10 miesięcy i 6 dni. Czy w dniu rozwiązania umowy należy pracownikowi wypłacić nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX