Czy nagrania z systemu monitoringu wizyjnego mogą być używane w procesie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nagrania z systemu monitoringu wizyjnego (np. wideorejestratory z pojazdów PSP uczestniczących w zdarzeniach/pożarach, które zarejestrowały kolizje drogowe, wypadki itp.) mogą być używane w procesie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy PSP (art. 13 ust. 6 pkt. 14 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej)? Czy można uwzględnić taki cel w regulaminie monitoringu wizyjnego oprócz celów ujętych w art. 222 Kodeksu Pracy, w przypadku, gdy nagrania ze zdarzeń - np. kolizja pojazdów, wypadek itp. - służą jako materiały szkoleniowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX