Czy nadzór budowlany powinien w dalszym ciągu prowadzić postępowanie egzekucyjne, gdy GUNB stwierdził wydanie decyzji z naruszeniem prawa, ale nie stwierdził jej nieważności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nadzór budowlany wydał decyzję o nakazie rozbiórki i wszczął postępowanie egzekucyjne. W międzyczasie zobowiązany wystąpił do organu II instancji o stwierdzenie nieważności decyzji PINB. Organ II instancji odmówił stwierdzenia nieważności decyzji PINB. Od powyższego rozstrzygnięcia zobowiązany złożył odwołanie. GUNB uchylił w całości decyzje organu II instancji o odmowie stwierdzenia nieważności oraz stwierdził wydanie decyzji o nakazie rozbiórki z naruszeniem prawa, ale nie stwierdził jej nieważności, gdyż od dnia jej doręczenia upłynęło dziesięć lat.

Czy nadzór budowlany powinien w dalszym ciągu prowadzić postępowanie egzekucyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX