Czy Nadleśnictwu przysługuje zwolnienie z opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy na gruntach Ls?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo, jest zwolnione z opłaty skarbowej w kwocie 598 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku, gdy inwestycja realizowana jest na gruntach Ls?

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, Skarb Państwa jako charakter stanu władania ma wpisane: własność, natomiast Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo wpisane ma: zarząd.

Czy Nadleśnictwu przysługuje zwolnienie z opłaty skarbowej na podst. załącznika cz. I poz. 8 ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX