Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy zmian w przepisach o różnicach kursowych - przed zmianami (przed 2013 r.) przy zapłacie za zobowiązania (np. za fakturę) wycenę rozchodu waluty wyceniało się po kursie FIFO (nie występowały różnice kursowe od własnych środków tylko różnice kursowe na rozrachunkach z kontrahentem), natomiast po zmianach (po 2013 r.) do wyceny rozchodu za zobowiązania stosuje się kurs średni NBP z dnia poprzedzającego przelew. W związku z tym występuje różnica kursowa na rozrachunkach z kontrahentem jak i różnice kursowe od własnych środków. Stosując przepisy po zmianach i rozliczaniu dwa razy różnic kursowych dochodzi się do takiego samego wyniku na różnicach kursowych jak przed zmianami.

Czy w związku z tym można dalej stosować do wyceny rozchodu waluty przy zapłacie za zobowiązania metodę FIFO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?