Czy naczelnik starostwa powiatowego, który został wybrany na wicestarostę powinien złożyć wniosek o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na czas kadencji, a jeśli tak, to co z jego urlopem wypoczynkowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Smolczewska Maria
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy naczelnik starostwa powiatowego, który został wybrany na wicestarostę powinien złożyć wniosek o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na czas kadencji, a jeśli tak, to co z jego urlopem wypoczynkowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX