Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nabywca nieruchomości, dla której określono opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, może żądać określenia kwoty zobowiązania wobec niego?

Starosta wydał decyzję naliczającą opłatę z tytułu wyłączenia gruntów rolnych III klasy z produkcji rolnej. Nieruchomość została następnie podzielona i jej część została przekazana na gminę pod drogę. Do zapłaty pozostały 3 opłaty roczne. Wójt złożył wniosek do starosty o rozliczenie wysokości opłaty wobec gminy. Starosta nie chce wszcząć postępowania. Żąda podania podstawy prawnej oraz podania wielkości powierzchni wyłączonej lub udziału procentowego. Gmina nie posiada takich informacji. Dokumentacja z wyłączenia znajduje się w aktach sprawy starosty. Operat techniczny z podziału również. Skierowano pismo wyjaśniające oraz żądanie przekazania sprawy do SKO jako zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania w przypadku dalszego uchylania się od załatwienia sprawy. Starosta przesłał kolejne pismo z podobnymi żądaniami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?