Czy nabycie uprawnień emerytalnych nie stanowi przeszkody do skorzystania przez dyrektora szkoły ze stanu nieczynnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektorowi szkoły kończy się kadencja. Czy mając prawo do emerytury (62 lata) może przejść w stan nieczynny? W szkole, jako nauczyciel ma zapewnioną cześć etatu, tj. 16/18.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX