Czy na życzenie rodziców w punkcie przedszkolnym może być organizowana nauka religii? - OpenLEX

Czy na życzenie rodziców w punkcie przedszkolnym może być organizowana nauka religii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W utworzonym w gminie punkcie przedszkolnym, który funkcjonuje w godz. od 8.00 do 13.00 zapewniono 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Czy na życzenie rodziców w punkcie może być organizowana nauka religii? Czy w przypadku organizacji nauki religii w punkcie zajęcia mogą być organizowane w ramach 5 godzin czy konieczne jest konieczne wydłużenie czasu pracy punktu? W uchwale w sprawie utworzenia i organizacji punktu przedszkolnego wprowadzono zapis, że punkt przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ prowadzący. Czyją kompetencją jest ustalenie przerwy wakacyjnej w punkcie - rady gminy czy wójta gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX