Czy na żądanie komisji rewizyjnej, rady gminy prowadzącej kontrolę działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik OPS może udostępnić listę osób korzystających z różnych form wsparcia w danym roku, z podaniem imion i nazwisk tych osób z konkretnymi kwotami przypisanymi do danej osoby a także wskazaniem formy tego wsparcia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na żądanie komisji rewizyjnej, rady gminy prowadzącej kontrolę działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik OPS może udostępnić listę osób korzystających z różnych form wsparcia w danym roku, z podaniem imion i nazwisk tych osób z konkretnymi kwotami przypisanymi do danej osoby a także wskazaniem formy tego wsparcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX