Czy na wniosek strony na podstawie art. 155 k.p.a. uchylić decyzję administracyjną o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2022 r.

PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić w sytuacji, kiedy powstała wątpliwość co do zasadności prośby świadczeniobiorcy o wycofaniu wniosku o zasiłek pielęgnacyjny?

Pani posiada orzeczenie wydane przez orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pobiera z ZUS świadczenie 500 plus na osoby niepełnosprawne. Nie ma prawo do świadczenia rentowego, jest po rozwodzie, ma zasądzone alimenty, wychowuje dwójkę dzieci sama. Pobiera świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz zasiłek pielęgnacyjny.

Na niepełnosprawną Panią córka pobiera również zasiłek dla opiekuna. Ww. pobiera również zasiłek okresowy z pomocy społecznej oraz ma przyznane prawo do ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego ze środków publicznych na okres 90 dni. Przy weryfikacji zasadności ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego przez NFZ ww. przekroczyła kryterium dochodowe na ubezpieczenie, w związku z powyższym, wniosła o wycofanie pobieranego zasiłku pielęgnacyjnego.

Czy można uchylić prawo do tego zasiłku pielęgnacyjnego i na jakie artykuły należy się powołać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX