Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie ustawy o systemie oświaty, w tutejszym OPS prowadzone jest postępowanie w sprawie przyznania prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne dla uczniów na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Z zebranych materiałów wynika, że rodzina w miesiącu styczniu 2020 r. przekracza kryterium dochodowe, natomiast od miesiąca lutego z uwagi na utratę pracy i otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych spełnia kryterium dochodowe.

Czy w takiej sytuacji, na wniosek strony można odmówić przyznania stypendium szkolnego w miesiącu lutym z uwagi na przekroczenie dochodu w styczniu i przyznać stypendium szkolne od marca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?