Czy na wniosek spółdzielni kółek rolniczych można przyznać pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych... - OpenLEX

Czy na wniosek spółdzielni kółek rolniczych można przyznać pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia Kółek Rolniczych złożyła wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Młodociany pracownik zdał egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i otrzymał świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie: Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Czy pracodawcy można przyznać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX