Czy na udział studentów w czynnościach towarzyszących badaniu konieczna jest zgoda pacjenta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tymiński Radosław
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wymagana jest zgoda pacjentki na udział studentów wydziałów medycznych w wykonywaniu czynności wiążących się z udzielaniem świadczeń medycznym w podmiocie leczniczym, który nie jest ani szpitalem uniwersyteckim ani klinicznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX