Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2016 r.

PYTANIE

Czy na udział ośrodka radioterapii w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych (niskodawkowa tomografia komputerowa płuc) potrzebna jest zgoda Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego?

Zgodnie z art. 33d i art. 33e ustawy - Prawo atomowe prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej, w tym leczenia chorób nowotworowych przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody Głównego Inspektora Sanitarnego. Natomiast prowadzenie działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej wymaga zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W związku z powyższym pytanie brzmi, czy na udział ośrodka radioterapii w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, polegającym na wykonywaniu tomografii komputerowej płuc (w celach diagnostycznych), należy mieć zgodę PWIS, czy wystarczy zgoda GIS?

Nadmienię, że na co dzień tomograf komputerowy jest wykorzystywany wyłącznie do planowania radioterapii/brachyterapii a nie do celów diagnostycznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?