Czy na udział dziecka w zajęciach z religii lub etyki zgodę muszą wyrazić obydwoje rodziców?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy wystarczy, że jeden z dwójki pełnoprawnych rodziców wyrazi życzenie w formie pisemnego oświadczenia o pobieraniu nauki religii lub etyki w szkole czy też muszą wyrazić na to zgodę obydwoje rodziców? 2. Czy w przypadku kiedy jeden z dwóch pełnoprawnych rodziców po 4 klasie zmienił zdanie co do pobierania nauki religii i wyraził życzenie poprzez pisemne oświadczenie, aby jego dziecko uczęszczało na lekcje etyki, czy na tą sytuację musi wyrazić zgodę drugi z rodziców? 3. Czy w przypadku konfliktu pełnoprawnych opiekunów prawnych w sprawie religii, etyki lub zapisu dziecka do szkoły dyrektor szkoły ma prawo wnioskować do sądu rodzinnego o rozstrzygnięcie tej sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX