Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na ucznia szkoły filialnej przysługuje zwiększona waga subwencji oświatowej (p3) "małe szkoły" w sytuacji, gdy do szkoły filialnej z klasami I-III uczęszcza 15 uczniów, natomiast do szkoły macierzystej z klasami I-VIII uczęszcza 136 uczniów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?