Czy na ucznia niewykazanego w SIO należy przekazać dotację?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Każda placówka oświatowa ma obowiązek wprowadzania konkretnych danych dot. m.in. uczniów do Systemu Informacji Oświatowej. Na podstawie wprowadzonych danych w tym systemie otrzymujemy z budżetu państwa dotację oraz subwencję. Dane do wyliczenia ostatecznej kwoty subwencji zatwierdzane są przez j.s.t. w Systemie Informacji Oświatowej w styczniu danego roku. W związku z powyższym, czy na dziecko niepełnosprawne, które jest wychowankiem przedszkola niepublicznego od lutego bieżącego roku, powinniśmy wypłacić dotację w wysokości kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia z niepełnosprawnością? W związku z tym, iż dziecko nie zostało wcześniej wprowadzone do tego systemu, nie otrzymamy subwencji na to dziecko. Czy w przypadku, gdy dziecko nie zostało uwzględnione do naliczenia subwencji, należy wyliczyć wysokość subwencji na to dziecko i wypłacić w formie dotacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX