Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na ucznia (18 lat) przysługuje zasiłek rodzinny, dojazdy i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, jeżeli jest słuchaczem (uczniem) semestru trzeciego w LO dla Dorosłych?

Liceum jest szkołą publiczną założoną przez Fundację dla Dobra Publicznego i działa na podstawie zezwolenia starosty powiatu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?