Czy na tym etapie, gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest ostateczna, można ją w jakiś sposób skorygować zgodnie z żądaniem wnioskodawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego na terenie gminy przedsięwzięcia. Jeszcze zanim decyzja stała się ostateczna, firma ta wystąpiła do burmistrza o korektę decyzji. Wniosek swój firma umotywowała tym, że w załączonym do wniosku o decyzję środowiskową pełnomocnictwie wkradł się błąd: zamiast firma XYZ Sp. z o.o. Sp. K. wpisano tylko firma XYZ Sp. z o.o. Pomyłka ta nie wynika z błędu organu, który wydał decyzję na podmiot, który wymieniony był w dokumentacji sprawy.

Czy na tym etapie, gdy decyzja jeszcze nie jest ostateczna, można ją w jakiś sposób skorygować zgodnie z żądaniem wnioskodawcy?

Czy może zaczekać, aż stanie się ostateczna i wtedy przenieść decyzję na inny podmiot?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX