Czy na rozbudowę hali i budowę budynku warsztatowego podmiot powinien uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2016 r.

PYTANIE

Powierzchnia działki inwestora wynosi 5 ha, powierzchnia zabudowy już istniejącej wynosi ponad 1,2 ha. W już istniejących halach wytwarzane są wyroby z tworzyw sztucznych.

Czy w związku z rozbudową przedsięwzięcia, polegającą na rozbudowie jednej z hal już istniejących o powierzchni 1600 m˛ i budowie nowego budynku warsztatowego o powierzchni 640 m˛, inwestor powinien uzyskać decyzję środowiskową?

Do rozbudowanej hali zostaną przeniesione piece rotacyjne. Inwestor nie planuje zakupu nowych urządzeń.

Czy w opisanej sytuacji będzie miał zastosowanie § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś.?

Należy dodać, że podmiot chce uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów.

Czy w związku z powyższym zastosowanie będzie miał § 3 ust. 1 pkt 80 r.p.z.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX