Czy na przelew można dokonać odpisu aktualizującego obciążającego koszty, skoro przelew nie generował nigdy przychodu dla spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka PL w grudniu 2021 r. dokonała zapłaty zaliczki na poczet dostawy towaru do kontrahenta zagranicznego w kwocie 15.000 euro. Spółka zagraniczna nie wystawiła w związku z powyższym przelewem żadnego dokumentu. W 2022 r. okazało się, że kontrahent zagraniczny nie ma zamiaru wywiązać się ze swoich obowiązków dokonania dostawy towarów. Na dzień dzisiejszy spółka PL podjęła kroki prawne (zatrudniła adwokata) mając zamiar odzyskać ww. środki. Na dzień dzisiejszy sprawa nie jest skierowana na drogę postępowania sądowego.

W jaki sposób należy wykazać w bilansie na dzień 31.12.2022 r. kwotę 15.000 euro, biorąc pod uwagę fakt, że istnieje poważne zagrożenie jej nie odzyskania?

Czy na przelew można dokonać odpisu aktualizującego obciążającego koszty, skoro przelew nie generował nigdy przychodu dla spółki PL?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX