Czy na przebudowę/rozbudowę drogi zakładowej leśnej o długości ok. 2.5 km dostosowując ją do warunków i wymagań przepisów ppoż wraz z remontem rowów przydrożnych koniecznym jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na przebudowę ew. rozbudowę drogi zakładowej leśnej o długości ok. 2.5 km dostosowując ją do warunków i wymagań przepisów p-poż wraz z remontem rowów przydrożnych koniecznym jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Jak przedmiotowe przepisy odnoszą się do przebudowy/rozbudowy drogi leśnej o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni tłuczniowej lub żwirowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX