Czy na potrzeby udzielenia podatnikowi zwolnienia i ulgi w podatku rolnym przed wyczerpaniem krajowego limitu pomocy de minimis... - OpenLEX

Czy na potrzeby udzielenia podatnikowi zwolnienia i ulgi w podatku rolnym przed wyczerpaniem krajowego limitu pomocy de minimis ważny jest dzień złożenia wniosku, czy wydania decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co zrobić w sytuacji kiedy podatnik złożył wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym przed wyczerpaniem krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie, ale decyzja będzie wydana już po wyczerpaniu limitu? Czy można wydać decyzję pozytywną w związku z nabyciem prawa do uzyskania zwolnienia przez podatnika, czy też należy wydać decyzję odmowną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX