Czy na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty pediatrii i neonatologii przyznać świadczenie jednorazowe o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ośrodek winien odmówić czy przyznać świadczenie jednorazowe 4000 zł o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"?

Pani złożyła wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia 4000,00 zł z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", do wniosku dołączyła kopię zaświadczenia o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 cyt. ustawy, ale z treści zaświadczenia wynika: dziecko (tu imię, nazwisko, pesel, adres) cierpi na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Następnie widnieje pieczątka i podpis lekarza specjalisty pediatrii i neonatologii, następnie pod pieczątką Pani doktor dopisała: dziecko ma rozwojowe (teratologiczne) zwichnięcie stawu biodrowego. Wada ta nie zagraża bezpośrednio życiu dziecka, ale w znacznym stopniu może upośledzić jego dalszy rozwój. Rokowanie jest niepewne, dziecko wymaga intensywnej rehabilitacji i stałego wielospecjalistycznego nadzoru. Dopisek zawiera również pieczątkę i podpis tego samego lekarza specjalisty pediatrii i neonatologii.

Czy takie zaświadczenie (z tym dopiskiem) uprawnia do przyznania świadczenia jednorazowego z ustawy "za życiem"?

Art. 4 ust. 3 ustawy, ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX